Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

zmarznieta
13:53

June 14 2015

zmarznieta
08:09
0336 90c3 500

geekmeritbadges:

Reasons to Love Board Games.

(Excerpt from GEEK MERIT BADGES: ESSENTIAL SKILLS FOR NERDY EXCELLENCE.)

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viacomics comics
zmarznieta
08:05
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
zmarznieta
08:03
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends
zmarznieta
08:03
Proza życia jest nam znana od zawsze, ale kiedyś uciekaliśmy od niej okazjonalnie, np. idąc do kina. Teraz uciekamy od rzeczywistości nieustannie.
— P. G. Zimbardo
Reposted frommrrru mrrru viacytaty cytaty
07:58
1970 e0ed 500
Reposted fromGrawlyx Grawlyx viacoffee coffee

June 11 2015

zmarznieta
20:18
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viatoniewszystko toniewszystko
zmarznieta
20:18
Pozbierać się jest dziesięć razy trudniej, niż rozsypać.
— Suzanne Collins
Reposted frominpassing inpassing viatoniewszystko toniewszystko
zmarznieta
20:14
Że się przejmuję. Że się wszystkim przejmuję. Że jestem non stop przerażona tym, co mam robić. Codziennie budzę się z atakiem paniki, co mam robić. Co mam robić w życiu.
— Małgorzata Halber "najgorszy człowiek na świecie"
zmarznieta
20:13
7015 416c
zmarznieta
20:13
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimissthesleep imissthesleep
zmarznieta
20:13
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska – Dom nad rozlewiskiem
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaimissthesleep imissthesleep
zmarznieta
20:03
zmarznieta
20:01
zmarznieta
19:58
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaluna laluna
zmarznieta
19:57
2251 e519
Reposted frompeggy90brown peggy90brown viapanimruk panimruk

June 07 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 06 2015

zmarznieta
07:56
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty

April 12 2015

zmarznieta
12:24

April 05 2015

zmarznieta
19:05
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
Reposted fromhormeza hormeza viaIlosemysenses Ilosemysenses
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl