Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2015

zmarznieta
20:01
zmarznieta
19:58
8385 870e 500
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaluna laluna
zmarznieta
19:57
2251 e519
Reposted frompeggy90brown peggy90brown viapanimruk panimruk

June 07 2015

12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 06 2015

zmarznieta
07:56
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromcytaty cytaty

April 12 2015

zmarznieta
12:24

April 05 2015

zmarznieta
19:05
Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić.
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... my niekoniecznie już musimy
— Józef Pawłowski
Reposted fromhormeza hormeza viaIlosemysenses Ilosemysenses
zmarznieta
18:49
zmarznieta
18:48
3662 c83a 500
Kazimierz Przerwa - Tetmajer
Reposted fromKACHA KACHA viapoezja poezja
zmarznieta
18:44
2209 5cdc 500
Wy tez?
zmarznieta
18:42

"Jesteś bardzo wiele warta. Gdyby nie to, że trzeba Ci to czasem przypominać - potrafiłabyś być szczęśliwa, bez względu na gówno jakie Cię otacza."

— J. Kofta, "Co to jest miłość"
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
12:00

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

April 02 2015

zmarznieta
21:21
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viacrystalline crystalline
zmarznieta
21:11
6856 ab97 500
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafriends friends

March 06 2015

zmarznieta
20:36
0527 68ea
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapomruki pomruki
20:36
2878 9eb4
Reposted fromskomplikowanie skomplikowanie viapomruki pomruki
zmarznieta
20:34
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viacytaty cytaty
zmarznieta
20:33
3724 109c
zmarznieta
20:30
Na pewno masz takie dni - jak wszyscy, tak sądzę - kiedy wstajesz i mijają godziny, a ty marzysz o jakiejkolwiek odmianie, o jakiejś różnicy, o czymkolwiek.
— Elisabeth Gaskell ‘Północ i Południe
zmarznieta
20:29
2029 392c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl